Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. -- Titus 3:1-2

Beëindiging overheidsinformatie

BESLUIT TOT BEËINDIGEN AANLEVERING INFORMATIE UIT GBA AAN KERKEN

Kerken en andere religieuze gemeenschappen mogen in de toekomst niet langer informatie over hun leden ontvangen vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De Tweede Kamer heeft dat dinsdag 1 maart 2016 besloten. Op dit moment krijgen zeven kerkgenootschappen en religieuze organisaties informatie van de burgerlijke gemeenten als hun leden verhuizen, trouwen of overlijden. De informatie verloopt via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De nieuwe situatie gaat niet direct in. De Protestantse Kerk in Nederland heeft twee jaar de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Volgens een Kamermeerderheid is het geen taak van de overheid om kerken met hun administratie en ledenbestanden te helpen. Argument is o.a. de privacywetgeving. De overheid verwacht van kerken en organisaties dat deze zich inzetten voor ouderen en zwakkeren in de samenleving, maar stelt daarvoor niet meer de middelen beschikbaar. Door het stopzetten zal de ledenadministratie van onze gemeente onjuistheden gaan vertonen. De overheid biedt iedereen de mogelijkheid om te reageren via de website: https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen.

We vragen u dringend dat te doen!

Openluchtsamenkomst 2017