Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. -- 1 Korintiers 15:57
Dhr. D.C. Brinkman (sluiting vakantiebijbelweek)