Wat de goddeloze begeert, is een vangnet van kwaad, maar de wortel van de rechtvaardigen brengt vrucht voort. -- Spreuken 12:12
Ds. C.D. Zonnenberg (Heilige doop)