God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. -- 1 Korintiers 1:9
Woensdagavondclub (groep 3 en 4)