U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. -- Psalmen 86:5
Ds. W. Geerlof, Ede - Goede Vrijdag (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)