U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. -- Psalmen 86:5
Ds. D. Verkuil, Zijderveld