U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. -- Psalmen 86:5
Ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven (Tweede Paasdag)