Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. -- 2 Timoteus 2:22
Ds. A.v.d. Stoep, Nieuwland-Oosterwijk (voortzetting/dankzegging H. Avondmaal)