Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. -- Marcus 25:40
Prop. H.J. Teeuwissen, Huizen (voorbereiding Heilig Avondmaal)