Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. -- Lucas 19:10
Ds. H.J.P. De Pater, Nieuwegein