Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. -- Hebreeen 2:18
Ds. H.L. Versluis, Ede