Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. -- 1 Johannes 4:9-10
Evenementen voor
Dinsdag, 12 Februari 2019
14:00
  • Evenement: Ouderen- en alleenstaandenmiddag
    Tijdstip: 14:30 Categorie:¬†Kringwerk

18:00
  • Evenement: Basiscatechese groep 8
    Tijdstip: 18:30 - 19:45 Categorie:¬†Jeugdwerk

19:00
  • Evenement: Moderamenvergadering
    Tijdstip: 19:30 Categorie:¬†Vergaderingen