De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. -- Romeinen 5:20-21
Evenementen voor
Vrijdag, 04 September 2020
19:00
  • Evenement: Doopaangifte
    Tijdstip: 19:45 Categorie:¬†Overig