Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. -- 1 Korintiers 1:10
Evenementen voor
Dinsdag, 19 Januari 2021
19:00
  • Evenement: Moderamenvergadering
    Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen