Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. -- 1 Korintiers 1:10
Evenementen voor
Zondag, 24 Januari 2021
10:00
  • Evenement: Ds. I. Hoornaar, Ermelo (viering Heilig Avondmaal)
    Tijdstip: 10:00 Categorie: Kerkdiensten

18:00
  • Evenement: Ds. J.P. Lensen, Poederoyen (Voortzetting en dankzegging H. Avondmaal)
    Tijdstip: 18:30 Categorie: Kerkdiensten

20:00
  • Evenement: Contactkring
    Tijdstip: 20:00 Categorie: Kringwerk