Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. -- Kolossenzen 2:6-7
Evenementen voor
Vrijdag, 23 April 2021
19:00
  • Evenement: Doopaangifte
    Tijdstip: 19:45 Categorie:¬†Overig