Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. -- Kolossenzen 2:6-7
Evenementen voor
Maandag, 17 Mei 2021
19:00
  • Evenement: Kerkrentmeestersvergadering
    Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen