Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. -- Efeziers 2:14-16
Evenementen voor
Donderdag, 26 Mei 2022
10:00
  • Evenement: Ds. K.E. Schonewille (Hemelvaartsdag)
    Tijdstip: 10:00 Categorie:┬áKerkdiensten