Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. -- 1 Petrus 1:3-5
Evenementen voor de week :
05 December 2021 - 11 December 2021
Zondag
05 December
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
06 December
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
07 December
 • Evenement: Moderamenvergadering
  Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Woensdag
08 December
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
09 December
 • Evenement: Diaconievergadering
  Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Vrijdag
10 December
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
11 December
 • Er zijn op deze datum geen evenementen