Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. -- 1 Petrus 1:3-5
Evenementen voor de week :
30 Januari 2022 - 05 Februari 2022
Zondag
30 Januari
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
31 Januari
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
01 Februari
 • Evenement: Moderamenvergadering
  Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Woensdag
02 Februari
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
03 Februari
 • Evenement: Consistorievergadering
  Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Vrijdag
04 Februari
 • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
05 Februari
 • Er zijn op deze datum geen evenementen