Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God. -- Jesaja 62:1-3
Evenementen voor de week :
13 November 2022 - 19 November 2022
Zondag
13 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
14 November
  • Evenement: Kerkrentmeestersvergadering
    Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Dinsdag
15 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Woensdag
16 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
17 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Vrijdag
18 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
19 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen