Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God. -- Jesaja 62:1-3
Evenementen voor de week :
20 November 2022 - 26 November 2022
Zondag
20 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
21 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
22 November
  • Evenement: Doopaangifte
    Tijdstip: 19:30 Categorie:¬†Overig

Woensdag
23 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
24 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Vrijdag
25 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
26 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen