Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. -- Efeziers 2:14-16
Evenementen voor de week :
20 Februari 2022 - 26 Februari 2022
Zondag
20 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
21 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
22 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Woensdag
23 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
24 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Vrijdag
25 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
26 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen