Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. -- Efeziers 2:14-16
Evenementen voor de week :
27 Februari 2022 - 05 Maart 2022
Zondag
27 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
28 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
01 Maart
  • Evenement: Moderamenvergadering
    Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Woensdag
02 Maart
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
03 Maart
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Vrijdag
04 Maart
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
05 Maart
  • Er zijn op deze datum geen evenementen