Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. -- Hebreeen 2:18

Op de dag des Heeren komt Gods gemeente bij elkaar. In de zondagse eredienst komen we bij elkaar om te luisteren naar Zijn Woord, maar ook om te zingen, te bidden en gaven te geven voor Zijn dienst. Hier vindt u de agenda van onze erediensten.

Toon evenementen van alle categorieën