Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God. -- Jesaja 62:1-3
Februari 2023
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Januari
Januari
Januari
1
2
3
4
26
27
Maart
Maart
Maart
Maart

Binnen onze gemeente vinden er regelmatig vergaderingen plaats, de belangrijkste vergaderingen vindt u hier terug.

Toon evenementen van alle categorieën