En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. -- Jesaja 30:18

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Agenda

Consistorievergadering
Datum: 23 januari 2020
Tijd: 19:30
Doopaangifte en doopcatechese
Datum: 24 januari 2020
Tijd: 19:45
Ds. C.D. Zonnenberg (viering Heilig Avondmaal)
Datum: 26 januari 2020
Tijd: 9:30
Ds. C.D. Zonnenberg (voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal)
Datum: 26 januari 2020
Tijd: 18:30
Basiscatechese groep 7
Datum: 27 januari 2020
Tijd: 18:30

Log in / Log uit

Momenteel bent u niet ingelogd. Dit is wel nodig om toegang te krijgen tot de beveiligde gedeelten van de site. Wanneer u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt voor de site kunt u deze hieronder invullen. Hebt u nog geen inlog gegevens, drukt u dan onderstaand op "Registreer".