Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. -- Hebreeen 12:14-15

O.J.W. Het Kompas

Wie zijn wij?

Kompas is een open jeugdwerk en maakt deel uit van de Hervormde Gemeente te Ochten. Het is jeugdwerk voor alle jongeren uit de regio, niet alleen voor Ochten dus. Momenteel hebben we leden uit Ochten, Kesteren, IJzendoorn en Lienden. Bij Kompas leer je veel nieuwe mensen kennen, ook buiten je eigen dorp. Dus ben je 16 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom.

Wat doen wij?

Vanaf begin september tot ongeveer half juni is er 1 keer in de 2 weken op zaterdagavond Kompas. We beginnen rond 20.00 uur en het programma duurt dan tot ongeveer half 11, daarna is er gelegenheid om gezellig met elkaar te kletsen. We proberen elke keer een leuk programma te brengen, dit kan zijn: een avondje schaatsen, een spelavond, bowlen, uit eten, spuitvoetbal, een dropping of een thema-avond. Natuurlijk gaan we elk jaar een weekend op kamp.

De indeling van een gemiddelde Kompasavond ziet er als volgt uit: tussen 20.00 en 20.30 uur beginnen we met een Ankermomentje. Dit bestaat uit het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en het houden van een overdenking over het Bijbelgedeelte. Verder wordt er dan ook vaak gezongen. Na het Ankermoment begint het echte programma. Meestal is een kompasavond rond 22.30 uur afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat je dan al naar huis moet! Als het programma is afgelopen kan er nog gezellig worden gekletst of een potje tafelvoetbal worden gespeeld. Voor de inwendige mens is er aan de bar frisdrank, ijs en diverse warme snacks te koop. Om 0.00 moet het Baken worden afgesloten, en moeten we toch echt naar huis toe.

Waar zijn we te vinden?

Je vindt ons in onze eigen ruimte op de eerste verdieping van het verenigingsgebouw "Het Baken" in Ochten. Het verenigingsgebouw is te vinden naast de kerk aan de Molendam.

Het adres is:
Kerkstraat 1
4051 AA te Ochten