En de HEERE sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft. -- Exodus 16:11-5

Tienerclub

Tienerclub Choice en Spirit.

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en we hebben er veel zin in!  
Met Tienerclub organiseren we op vrijdag gezellige avonden voor jongeren vanaf voortgezet onderwijs, in ‘het Baken’. Enkele kenmerken en steekwoorden om een indruk te geven wat Tienerclub is: Elkaar ontmoeten, kletsen, tafelvoetbal, poolen, frituurpan, chips etc. Uiteraard is er ook een opening met gebed en overdenking. Wekelijks is er een ander hoofdprogramma.

Vrijdag 22 september is de eerste Tienerclub avond van het nieuwe seizoen. Deze avond is voor de Choice-groep en dat zijn de jongeren die naar klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs gaan. Daarna is het om de 14 dagen.
Vrijdag 29 september is de Spirit-groep aan de beurt en dat zijn de jongeren vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs en hoger. Daarna is het ook vervolgens om de 14 dagen.

Wat we gaan doen, delen we op tijd via de App-groepen van Choice en Spirit én op de beamer bij de mededelingen vooraf aan de kerkdienst.
Het Baken is op vrijdag vanaf 19.15 uur open, de avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur (Choice) of 22.00 uur (Spirit). Bij sommige programma’s wijken de tijden af en zullen we dat vooraf doorgeven. Deelname is geheel kosteloos, wel is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen in het collectebusje op de bar. Van harte aanbevolen, maar zeker niet verplicht!

Reserveer de volgende data tot eind 2023 alvast in de agenda. De data voor 2024 zijn nog niet bekend. Dat volgt later dit jaar.

Choice: 22/9, 6/10, 27/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12 en 22/12.

Spirit: 29/9, 13/10, 3/11, 10/11, 24/11, 8/12, en 15/12.

Op 3/11 en 15/12 is er een programma met beide groepen samen.

Wil je een vriend(in) meebrengen? Doen! Van harte welkom!

See you.
Team Tienerclub