Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. -- Titus 2:7-8

Openluchtdienst 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag

Openluchtdienst Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) 10:00 uur in De Kuip langs de Waal.

Tweede Pinksterdag hopen we een openluchtdienst te houden. U bent van harte welkom. Breng uw eigen stoel mee. De dienst is dus voor alle gemeenteleden.
Gezien de coronamaatregelen moet u hiervoor inschrijven en de volgende regels in acht nemen:

  • Houd 1,5 meter afstand van andere gezinnen.
  • Blijf de hele dienst op uw zitplaats zitten.
  • Volg de instructies op van de toezichthouders herkenbaar aan de hesjes.
  • Het zingen mag alleen in gematigde vorm.
  • Wacht aan het eind van de dienst op instructies hoe het terrein te verlaten en verlaat daarna het terrein zo snel mogelijk.

Informatie en inschrijven

Datum en tijd 24-05-2021 10:00
Sluitingsdatum inschrijvingen 22-05-2021 18:00

We accepteren geen inschrijvingen meer voor deze kerkdienst of u bent al ingeschreven voor deze dienst.