Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. -- Titus 2:7-8

Inschrijven Kerkdiensten


Voorlopig zijn alle activiteiten zoals kringen, clubs, zondagschool, kindernevendienst en de oppas opgeschort.
De kerkdiensten gaan tot nader order door op de reguliere manier.
Inschrijven is vanaf heden pas mogelijk op de maandagochtend voor aanvang van een dienst i.p.v. de zondagochtend.

Diensten welke op achternaam ingeschreven moeten worden mogen in de laatste 24 uur van de inschrijving door iedereen ingeschreven worden (meestal van donderdagavond 20:00 uur tot vrijdagavond 20:00 uur) indien deze nog niet vol is.


Vanwege een momenteel snel veranderende regelgeving hebben we besloten de inschrijvingen voor diensten pas een week voor aanvang van een dienst open te zetten.
U kunt dus elke week inschrijven voor de eerstvolgende dienst(en) tot deze vol is/zijn.

Inschrijven is mogelijk een week voor aanvang van de dienst, voor een zondagdienst betekend dit dat inschrijven vanaf de maandagochtend ervoor mogelijk wordt.
Hierbij geldt dat inschrijven mogelijk is tot het maximum bereikt is, hierna zal de inschrijving automatisch sluiten.

Vanwege de corona maatregelen zijn wij als Hervormde Gemeente Ochten helaas verplicht om u in te laten schrijven voor onze diensten.
Hieronder kunt u de aankomende diensten vinden waarvoor inschrijven verplicht is.
U kunt inschrijven door in te loggen met het account dat u voor deze website gebruikt (waarmee bijvoorbeeld de Kerkbode, weekbrieven en video's te benaderen zijn voor gemeenteleden).
Klikt u hier om alvast in te loggen, heeft u nog geen account? Registreert u zich dan direct.

Voor meer informatie over de erediensten in coronatijd verwijzen we u naar dit artikel.
Indien u gebruik wilt maken van de ringleiding in de kerk dan vragen we u dit kenbaar te maken in het opmerkingen veld tijdens het inschrijven.
We delen u dan in het middengedeelte van de kerk in alwaar een ringleiding aanwezig is.

27
juni
2021

Ochtenddienst 27 juni 2021 - Heilig Avondmaal

27-06-2021 10:00

Wilt u zich voor deze dienst alleen inschrijven wanneer u deel wilt nemen aan het Heilig Avondmaal?
Inschrijven is open voor alle achternamen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven deel te nemen het verzoek om geen kinderen in te schrijven.

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en daarom zullen onze kerkdiensten op 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden.
Omdat niet iedereen hierdoor tegelijk aan de diensten deel kunnen nemen vragen we u in te schrijven om deel te kunnen nemen.
Ook vragen we u op maar één dienst per zondag in te schrijven om andere gemeenteleden ook de kans te geven een kerkdienst te bezoeken.
In de afbeelding hieronder kunt u de vakken zien welke u kunt kiezen tijdens het inschrijven indien nog beschikbaar.

Onze excuses, deze dienst is volledig vol, inschrijven is daarom niet meer mogelijk.

27
juni
2021

Avonddienst 27 juni 2021 - Heilig Avondmaal

27-06-2021 18:30

LET OP: Wilt u zich voor deze dienst alleen inschrijven wanneer u deel wilt nemen aan het Heilig Avondmaal?
Inschrijven is open voor alle achternamen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven deel te nemen het verzoek om geen kinderen in te schrijven.

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en daarom zullen onze kerkdiensten op 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden.
Omdat niet iedereen hierdoor tegelijk aan de diensten deel kunnen nemen vragen we u in te schrijven om deel te kunnen nemen.
Wel vragen we u om op maar één dienst per zondag in te schrijven om andere gemeenteleden ook de kans te geven een kerkdienst te bezoeken.
In de afbeelding hieronder kunt u de vakken zien welke u kunt kiezen tijdens het inschrijven indien nog beschikbaar.

28
juni
2021

Informatie en instemmingsavond beroepingswerk

28-06-2021 19:30

Na het beluisteren van vele predikanten en diensten heeft de beroepingscommissie aan de kerkenraad verslag uitgebracht van haar werkzaamheden incl. een oriënterend gesprek met een predikant. De commissie is er na het beluisteren van de prediking en het gesprek met deze predikant van overtuigd dat hij tot zegen kan zijn voor onze gemeente en geschikt is om onze gemeente als predikant te dienen. De kerkenraad heeft na het horen van het verslag ingestemd met het voorstel om, na instemming van de gemeente, een beroep uit te brengen.

Op maandag 28 juni willen we de gemeente informatie geven over onze werkzaamheden, het gesprek en voorgenomen beroep op deze predikant. Na instemming kan dan op 29 juni het beroep worden uitgebracht.
In de afbeelding hieronder kunt u de vakken zien welke u kunt kiezen tijdens het inschrijven indien nog beschikbaar (rood is tijdens deze bijeenkomst niet beschikbaar).