En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. -- Jakobus 1:5

Renovatieplannen

Informatie over de renovatieplannen in de kerk.

Het kerkgebouw wordt weleens omschreven als de ‘Werkplaats van de Timmerman’. Daar mag zondag aan zondag Gods Woord klinken, de sacramenten worden bediend, de Geest aan het werk zijn. We mogen dankbaar zijn dat we daarvoor een plaats hebben in Ochten.

De Timmerman wil in ons hart werkzaam zijn en wijst daar aan wat niet goed is en vervangen moet worden om ons zo te Bouwen naar de Geest. Hoe verloopt dat bouwproject bij u, bij ons? Laat een ieder zich in de eerste plaats daaraan overgeven, want Hij maakt alle dingen nieuw.

Dat de werkplaats zelf ook onderhoudt nodig heeft is bij een ieder bekend. Gelukkig heeft het onderhoud nodig, want dat betekend dat het ook wordt gebruikt, dat we het merken als zaken niet meer naar behoren functioneren en in verval raken.

Door deze renovatie verwachten we dat het kerkgebouw weer langere tijd (generaties lang) mee kan. We hopen dat ook u uw bijdrage hiervoor kunt en wilt doen, maar bovenal dat u zich laat Bouwen door de Geest!

Afgelopen 2 jaar is er al veel gedaan aan het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Te denken valt aan: verbouwing van de pastorie, onderhoud van het orgel en vernieuwing van het dak van de kerk. Tijdens deze werkzaamheden bent u/jij regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang van het onderhoud. Op de gemeenteavond, van 19 november 2009 zijn de renovatieplannen die in de kerk nodig zijn gepresenteerd.

Hierbij worden de voorgenomen plannen kort toegelicht en welke kosten dit met zich meebrengt. Daarnaast willen we de eerste geldwervingsactie toelichten.

Om welke renovatieplannen gaat het?

Het vervangen van het verwarmingssysteem en de vloer in de kerk:

Het huidige verwarmingssysteem, door middel van CV, is aan vervanging toe en zal volgens de schattingen nog circa 2 tot 3 jaar mee gaan. Verder is de huidige houten vloer en de vloerbedekking aan vervanging toe.

 Welke opties zijn er voor vervanging van het verwarmingssysteem?

-          Het huidige systeem handhaven en de CV en vloerverwarming vervangen.

-          Het plaatsen van gas heaters in de kerk.

-          Een nieuw systeem van vloerverwarming door middel van een warmtepomp.

De eerste twee opties kosten minder in aanschaf, maar brengen hoge maandelijkse energiekosten met zich mee. Verder zijn deze beide opties niet duurzaam en ook niet milieuvriendelijk.

Daarom gaat de voorkeur van het College van Kerkrentmeesters uit naar de 3e optie, waarbij er duurzaam en milieuvriendelijk kan worden verwarmd. Daarnaast heeft deze optie lage maandelijkse energiekosten. Het nadeel van deze optie is dat deze meer kost in de aanschaf. Door de energiebesparing die er plaats vindt is de te verwachten terugverdienperiode 13-15 jaar.

De verwarming gebeurt door het plaatsen van 5 pijpen van circa 100 meter diep rond de kerk. Op de pijpen komt een pomp die vloeistof naar beneden pompt, op deze diepte wordt de vloeistof verwarmd door de natuurlijke warmte van de aarde. De warme vloeistof wordt weer opgepompt en via de vloerverwarming wordt de kerk verwarmd. Het voordeel hierbij is dat er een constante temperatuur wordt bereikt.

Het vervangen van de vloerverwarming betekent ook dat de vloer verwijderd zal moeten worden en gezien de technische staat van vloer is daarom ook besloten om die te vervangen.

Welke opties zijn er voor vervanging van de vloer?

-          De huidige vloer van hout vervangen en nieuwe vloerbedekking in de gangpaden.

-          Een nieuwe stenen vloer.

De voorkeur gaat uit naar de 2e optie, omdat deze het meest duurzaam is en lage vervangings- en onderhoudskosten heeft. Verder zal een stenen vloer als bijkomend voordeel de akoestiek verbeteren.

Het opnieuw stucen van de wanden in de kerk:

In de kerk zijn verschillende wanden toe aan nieuw stuc –en sauswerk. De penanten en de gevel achter het orgel worden voorzien van een geïsoleerde voorzetwand. De wand achter de preekstoel moet opnieuw worden gesausd.

Door deze ingrijpende aanpassingen zullen er ook nog aanvullende kosten zijn. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld:

-          Vervanging en/of herstel van de lambrisering. Hoe is de staat van de wanden achter  de lambrisering?

-          Vernieuwing van de tuin in verband met het naar binnen rijden van een hoogwerker.

-          Het organiseren van vervangende ruimte voor de erediensten voor een periode van 3 tot 4 maanden.

-          En verdere onvoorziene kosten.

Totale kosten:

In totaal zullen de kosten van de renovatieplannen circa € 150.000,- zijn. De planning is dat er DV. in het voorjaar van 2012 zal worden gestart met de werkzaamheden.

Het geld voor de geplande renovatie is niet geheel voor handen en daarom is er een geldverwervingscommissie opgericht die in de aankomende periode voldoende middelen zal proberen bij elkaar te krijgen om de geplande renovatie door te laten gaan.

Wat gaat de geldwervingscommissie doen?

In de aankomende periode zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld zal de helft van de opbrengst van de aankomende rommelmarkten voor dit doel bestemd zijn.

De eerste activiteit die zal worden georganiseerd is de sponsoring van de vloer.

Heeft u/jij ideeën voor geldwervingsacties? Laat het de geldwervingscommissie weten. Dit zijn:

Kees van Dijk

Nel Doornebal

Arjan van Elst

Henk van Stralen

Wilbert van Ommeren

Disclaimer:

Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft haar ideeën m.b.t. de renovatie toegelicht. De geldwervingscommissie kan bij het organiseren van acties concrete onderdelen van de renovatie benoemen. Het CvK kan echter niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld financiële, bouwtechnische en/of juridische redenen bestaan die tot afwijkende keuzes binnen het renovatieplan leiden. Het CvK behoudt zich daarom het recht voor de bijeengebrachte gelden voor andere/afwijkende renovatiekosten te besteden dan bij eventuele acties wordt gemeld.