Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. -- Psalmen 105:1-3

Renovatieplannen

Informatie over de renovatieplannen in de kerk.

Het kerkgebouw wordt weleens omschreven als de ‘Werkplaats van de Timmerman’. Daar mag zondag aan zondag Gods Woord klinken, de sacramenten worden bediend, de Geest aan het werk zijn. We mogen dankbaar zijn dat we daarvoor een plaats hebben in Ochten.

De Timmerman wil in ons hart werkzaam zijn en wijst daar aan wat niet goed is en vervangen moet worden om ons zo te Bouwen naar de Geest. Hoe verloopt dat bouwproject bij u, bij ons? Laat een ieder zich in de eerste plaats daaraan overgeven, want Hij maakt alle dingen nieuw.

Dat de werkplaats zelf ook onderhoudt nodig heeft is bij een ieder bekend. Gelukkig heeft het onderhoud nodig, want dat betekend dat het ook wordt gebruikt, dat we het merken als zaken niet meer naar behoren functioneren en in verval raken.

Door deze renovatie verwachten we dat het kerkgebouw weer langere tijd (generaties lang) mee kan. We hopen dat ook u uw bijdrage hiervoor kunt en wilt doen, maar bovenal dat u zich laat Bouwen door de Geest!

Afgelopen 2 jaar is er al veel gedaan aan het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Te denken valt aan: verbouwing van de pastorie, onderhoud van het orgel en vernieuwing van het dak van de kerk. Tijdens deze werkzaamheden bent u/jij regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang van het onderhoud. Op de gemeenteavond, van 19 november 2009 zijn de renovatieplannen die in de kerk nodig zijn gepresenteerd.

Hierbij worden de voorgenomen plannen kort toegelicht en welke kosten dit met zich meebrengt. Daarnaast willen we de eerste geldwervingsactie toelichten.

Om welke renovatieplannen gaat het?

Het vervangen van het verwarmingssysteem en de vloer in de kerk:

Het huidige verwarmingssysteem, door middel van CV, is aan vervanging toe en zal volgens de schattingen nog circa 2 tot 3 jaar mee gaan. Verder is de huidige houten vloer en de vloerbedekking aan vervanging toe.

 Welke opties zijn er voor vervanging van het verwarmingssysteem?