Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. -- Efeziers 2:14-16

Themawandelingen: Geestelijke lessen uit de natuur

Het Psycho pastorale team organiseert een serie wandelingen waarbij we stilstaan bij geestelijke lessen uit de natuur. We lezen in de bijbel dat de Heere Jezus tot rust komt in de natuur. Hij zoekt daar in de stilte het contact met Zijn Vader. In alle hectiek vergeten wij ook vaak om rust te nemen en stille tijd te nemen.

Deze wandelingen zijn bedoeld om samen op pad te gaan en ons te verdiepen in Gods Woord. Jezus gebruikte veel voorbeelden uit de natuur, ook wij gaan op zoek naar voorbeelden uit de natuur die voor jou op dit moment van toepassing zijn. We wandelen een stukje door het bos en staan stil bij verschillende bijbelteksten. We overdenken al wandelend wat deze bijbelteksten voor jou betekenen. Dat doe je voor jezelf, in stilte. Maar er is ook ruimte om te delen met elkaar wat je is opgevallen of wat je heeft geraakt tijdens het wandelen.

Na afloop drinken we gezellig een kopje thee of koffie in het bos. We maken geen lange wandeling, maar makkelijke schoenen zijn wel handig. En, neem je bijbel mee!

Het is een reeks van 3 wandelingen. Er zit een opbouw in het thema en het mooiste zou zijn dat je met alle drie de wandelingen mee kunt doen. Stel dat je 1 keer niet kan, geef je gewoon op!

Woe 15 juni 1e wandeling, thema: rust nemen
Vrijdag 24 juni 2e wandeling, thema: hoe spreekt God tot jou?
Vrijdag 1 juli 3e wandeling, thema: tot je bestemming komen

Plaats: Bos bij de begraafplaats Grebbeberg

Tijd: 9 uur vertrek op de carpool in Ochten. Mocht je geen auto hebben kun je meerijden met iemand anders.
Tijd: 9:15 uur verzamelen op de parkeerplaats van de begraafplaats op de Grebbeberg.
De wandeling duurt tot 11:30 uur.
Kosten: Gratis

Geef je op via dit contactformulier of via (Whatsapp van) Geertje of Ilonka.
Heb je vragen? Stel ze gerust.
Geertje van Blijderveen (0642753854 )  en Ilonka Leenman (0648926942).