Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. -- Romeinen 6:23

Renovatie Nieuws

Renovatieflits nr. 12 (22-08-2020)

Het was even stil, maar na een onderbreking gaan we ook weer verder met de renovatie berichtgeving. Het schilder- en stucwerk zit er bijna op. Alleen nog wat kleine aanvullingen hier en daar. De hoogwerker staat klaar voor wat schoonmaakwerk en het ophangen van de gordijnen, die vanaf nu op afstand bediend worden door de kosters. Met het terugplaatsen van de lambrisering wordt zichtbaar hoe de andere kleurkeuzes gaan uitvallen. Samen met de banken en de kansel is de lambrisering geheel geschuurd en opnieuw gelakt. Dit is zichtbaar op de foto’s, maar straks in het echt nog veel beter uiteraard. Ook de trap en de stoep bij de ingang worden onder handen genomen. We mogen nu niet samenscholen, maar mag dat weer wel, dan kunnen we die iets makkelijker ruimer maken en het wordt ook nog eens heel mooi *. 12 september zal er waarschijnlijk een open huis zijn, maar hoe dit gaat en wat er mogelijk is, moet nog onderzocht worden. 13 september zal hopelijk de eerste dienst zijn. Ook daar zal een vorm van inschrijving of uitnodiging komen. Hierover hopen we u begin september te informeren.

*mening van de schrijver, over smaak valt te twisten.

    

    

 

Renovatieflits nr. 11 (27-07-2020)

Nu de gehele vloer betegeld is, wordt langzaam zichtbaar hoe het uiteindelijk zal gaan worden. De verhoging/het podium vormt nu een mooi geheel met de rest van de vloer en de ruimte. Het orgel is weer uitgepakt. Ook het eerste deel van de lambrisering is terug geplaatst. Deze delen worden, onder andere om krom trekken te voorkomen, eerst samengevoegd tot een paneel en dan pas geplaatst op de wand. De komende weken is er vanwege de bouwvak wat minder activiteit, maar daarna hopen we snel weer van ons te laten horen. We streven nog steeds naar een kijkmoment op 12 september en een eerste dienst op 13 september. Uiteraard zal dit alles aangepast moeten worden aan de dan geldende RIVM regels.

    

    

 

Renovatieflits nr. 10 (02-07-2020)

De laatste weken is er vooral gewerkt aan de vloer. Er is een cement dekvloer gelegd op de ondervloer met de vloerverwarming. Daarna is de tegelzetter aan het werk gegaan en ook de contouren van de opstap naar het podium/liturgisch centrum zijn zichtbaar. Op de overzicht foto’s zijn de kleuren en het geheel zichtbaar vanaf het balkon en van achteruit de kerk. Op de derde foto is de vloertegel van dichtbij te zien en de laatste foto laat het luchtgordijn zien bij de hoofdingang. Dit luchtgordijn moet gaan zorgen voor minder koude trek in de kerk, zeker tijdens de inloop tussen 9.30 en 10.00 uur, maar ook tijdens de dienst. Bijkomend voordeel is dat de ouderling of diaken met deurdienst en de koster in de winter er wat aangenamer bij zullen staan 😊

     

     

 

Renovatieflits nr. 9 (19-06-2020)

De kerk in de steigers, werk in uitvoering. Dat is en was van groot belang. Er is de laatste tijd enorm veel werk verricht. De spanten en balken van het dak zijn zwart geschilderd. Net zoals de raampartijen en de wanden. Zo krijgen we al een kleine impressie van hoe het eruit gaat zien als we weer omhoog en opzij kunnen kijken tijdens een dienst.

Ten slotte lopen we nog even langs de foto’s. Op foto 1 zijn de nieuwe kleuren van de wanden te zien. Hieronder komt nog de lambrisering. Foto 2 laat de convectoren zien, die straks voor de extra warmte moeten gaan zorgen in de kerk. Dus wilt u extra warm zitten in de winter, kom op tijd en ga in de zijbanken zitten. Op de laatste foto’s is te zien dat de wanden strak en licht zijn. Het contrast met de zwarte balken in de nok lijkt heel mooi te worden. De steigers zijn grotendeels verdwenen. In de volgende fase zal vooral de vloer weer een metamorfose ondergaan.

     

     

 

Renovatieflits nr. 8 (04-06-2020)

De laatste weken is gebleken dat het leveren van bepaalde materialen door de corona tijd vertraging oplopen. Als gevolg hiervan zullen we niet voor de bouwvak vakantie klaar zijn en zo gaan er 3 of 4 weken verloren. Een oplevering voor september is dus niet mogelijk. Helaas, uiteraard, maar zoals u heeft kunnen zien, zijn de voorzieningen getroffen voor diensten via een video stream om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze manier van uitzenden is goed bevallen, maar we houden ons aanbevolen voor verbeteringen. Vanwege de gezondheidsrisico’s, die blijven bestaan, kiezen we ervoor niet meer uit te wijken naar de Petrakerk.

Om toch weer even een inkijkje te geven in uw kerk, hierbij weer een aantal foto’s. Op de foto rechts boven ziet u de gestuukte wand, alle stopcontacten en bedrading zijn verdwenen onder de stuclaag. De foto links onder laat dit zien van dichtbij. De onderste pijpjes komen straks weer tussen de isolatie achter de lambrisering te zitten. Ondertussen wordt er gewerkt aan de schoonmaak met hoogwerkers om te zorgen dat de schilders aan het dak kunnen beginnen. Op de laatste foto ziet u de entree die ook al gestuukt is. U ziet, er wordt niet stil gezeten.

     

     


Renovatieflits nr. 7 (22-05-2020)

Er is misschien op het eerste oog niet veel veranderd ten opzichte van de vorige flits, maar de werkzaamheden gaan gestaag door. Op de wand achter de kansel is een eerste ademende stuclaag aangebracht. Dit is op de eerste foto te zien. De tweede en derde foto laten zien dat de galerij volledig in de steigers staat en het orgel ingepakt en tussen de steigers staat. Dezelfde firma, die normaal het onderhoud doet, zorgt ook nu voor het orgel. De achterwand zal ook hier de komende weken gestuukt gaan worden.

Op de laatste foto is te zien hoe er ook nog gewerkt wordt aan het infrezen van de leidingen voor, in dit geval verlichting en elektrische bediening van de gordijnen, in de wanden. Dit gebeurt ook voor het geluid, stopcontacten etc. Op dit moment krijgen we signalen dat door de corona crisis bepaalde materialen pas later leverbaar zijn. De eventuele impact op de planning is op dit moment nog niet geheel duidelijk.

     

     

 

Renovatieflits nr. 6 (14-05-2020)

Al jaren laat het stucwerk boven de kansel los. Door het nu helemaal te verwijderen en een nieuwe ademende stuclaag aan te brengen, hopen we dat dit nu verleden tijd zal zijn. De eerste twee foto laten de wand achter de kansel zien, waar het stucwerk tot op de stenen is verwijderd. Ook de zijwanden en de wand achter het orgel zijn klaar voor een nieuwe laag stucwerk.

Op zowel de eerste en de laatste foto is te zien dat de leidingen langzamerhand hun plaats krijgen in de wanden in plaats van erop. De laatste foto is de zijwand met een leiding, die naar de nieuwe verlichting zal lopen. Zoals u kunt zien staat de apparatuur voor de stucadoors al klaar, we komen dus snel met een nieuwe flits, waarin hopelijk een fractie te zien is, wat het gaat worden.

     

     


Renovatieflits nr. 5 (30-04-2020)

Waar In de vorige flits nog een netwerk van allerlei kabels te zien was, zijn deze nu grotendeels bedekt door een betonvloer. De voorwand staat al in de steigers en de achterzijde volgt ook deze week voor een volgende fase. Na het inpakken van de kansel zal gestart worden met het afbikken van de stuclaag.
Via de verrijdbare steiger verwijderen onze vrijwilligers deze week de laatste lampen en gordijnen. Op de laatste foto is het zicht vanaf de kansel te zien.

     

     


Renovatieflits nr. 4 (16-04-2020)

We zitten ondertussen in de 5e week van de renovatie. Na het breken en weghalen, is de tijd van bouwen gekomen. Vooralsnog zien we vooral het elektra- en verwarmingsleidingwerk, wat later uiteraard weer niet zichtbaar zal zijn. Deze leidingen liggen op een bed van isolatie en vlechtwerk. Het leidingwerk voor stopcontacten, verlichting en onder andere geluid worden nu door de installateur, na overleg met de bedrijven voor beeld/geluid en verlichting gelegd. Vooralsnog gaat alles naar wens en lopen we keurig op schema.

     

     


Renovatieflits nr. 3 (06-04-2020)

Onderstaande foto’s laten een beeld zien van de huidige situatie. Vanaf links boven, met de klok mee, zien we het volgende. Op de eerste foto zien we de zandbodem, waarop de isolatie komt te liggen. Uit de vloer steken de buizen voor de convectoren, die in de vloer komen. Deze gaan zorgen voor de extra verwarming. Op de achtergrond is het ingepakte orgel te zien. Foto 2 laat de hal zien met nieuwe leidingen voor lucht en verwarming. Hier liggen ook loze leidingen en leidingen voor eventueel toekomstig gebruik van andere warmtebronnen. Foto 3 geeft een aantal tegels weer, waaruit gekozen moet gaan worden. Een lastige en beeld bepalende keuze en smaken verschillen. De laatste laat het perspectief zien van achteruit de kerk. Het hoogteverschil tussen zand en liturgisch centrum gaan we uiteraard na het storten van de vloer terugzien.

     

     


Renovatieflits nr. 2 (20-03-2020)

Van buiten zie je het niet, maar binnen is er dankzij de vrijwilligers al veel gedaan en zelfs de sloop van de vloer is reeds gestart.
Hieronder een aantal beelden, deze spreken voor zich. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet, we zien jullie graag weer terug!

     

     


Kort verslag inloopavond 17-02-2020

De renovatie van de binnenzijde van de kerk is aanstaande. Van 16 maart tot en met 18 juli zal de kerk een aantal veranderingen ondergaan. Hieronder volgen een aantal van de belangrijkste werkzaamheden:

  • De vloer zal geïsoleerd worden en op de dekvloer zal een vloertegel aangebracht gaan worden. In de vloer wordt vloerverwarming aangebracht.
  • Op dit moment is ventilatie de grootste uitdaging. Op het moment van schrijven is hier nog geen besluit over genomen.
  • De verhoging van het liturgisch centrum, zoals ook al getekend in de originele tekening voor de bouw in 1953, zal gerealiseerd worden
  • Het stucwerk zal vervangen worden door een ademende stuclaag. Met deze ingreep hopen we het loslaten van het stucwerk te kunnen voorkomen.
  • De raampartijen zullen grijs worden en de muren wit. Tevens worden er nieuwe gordijnen aangebracht met elektrische bediening.
  • De kerk wordt door de firma Vermeulen voorzien van LED verlichting. Hij heeft veel ervaring op het gebied van kerken. Voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op lichtendekerk.nl
  • Om de symmetrie van de kerk in stand te houden komen er twee schermen voorin de kerk. Ook wordt de geluidsinstallatie vernieuwd en komt er een vaste positie voor cameraopnames. De werkzaamheden met betrekking tot geluid en beeld worden gedaan door de firma HGT uit Veenendaal.


Planning
In de planning wordt uitgegaan van een laatste dienst op 15 maart en de eerste dienst na de renovatie op 19 juli. Op 16 maart wordt direct gestart met het inpakken van het orgel en zullen vrijwilligers die week de banken en radiatoren verwijderen en afvoeren.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Huib Spies: 06-46792046 of 0344-642433, alle hulp is welkom.

Financiën
Er wordt gestreefd naar een maximaal kostenplaatje van €400.000 en dit zal een uitdaging zijn. Op dit moment is er €300.000 binnen door giften, acties (o.a. de veiling) en er was het restant van de voorzetramen. Er worden subsidies aangevraagd en plannen gemaakt voor het inzamelen van fondsen. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om via de rekening van de kerkrentmeesters, NL63 RABO 0347 9012 55, geld over te maken voor de renovatie. Ook de webshop op de site biedt de mogelijkheid om via iDeal geld te doneren.

Kerkdiensten
De diensten in deze periode zullen zijn in de Petrakerk te Ochten. De Gereformeerde Gemeente zal de morgendienst vervroegen naar 9.30 uur, waarna de Hervormde Gemeente om 11.45 uur de dienst kan aanvangen. Er zal in eerste instantie gewerkt gaan worden met parkeerwachten en ook in de kerk zult u de eerste weken wegwijs gemaakt worden. In de kelder van de kerk kunt u uw fiets stallen.

Kinderopvang, zondagsschool en kindernevendienst
Van de leiding wordt verwacht dat ze om 11.30 uur aanwezig zijn om één en ander af te kunnen stemmen. Zowel de oppas, zondagsschool en de nevendienst zullen plaats hebben in de kelder van de kerk. Hier is voldoende ruimte. Uiteraard zijn wij dankbaar dat dit alles mogelijk gemaakt wordt door de Gereformeerde Gemeente en we vragen dan ook om de ruimtes net zo achter te laten als we ze gevonden hebben. Alvast dank voor de medewerking.

Communicatie
We hopen u via de kerkbode en de site op de hoogte te houden van de renovatie en eventueel ander nieuws. Mochten er vragen zijn, dan kunt u deze persoonlijk stellen aan de kerkrentmeesters of een bericht sturen via het contactformulier.

Open Doors-dag 2020
U kunt al inschrijven voor de Open Doors-dag op zaterdag 7 november 2020.
Van harte welkom!

Om in te schrijven klikt u op één van de volgende opties:
Open Doors middag 2020
Open Doors avond 2020