Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten. -- Nehemia 9:17

Renovatie Nieuws

Renovatieflits nr. 2

Van buiten zie je het niet, maar binnen is er dankzij de vrijwilligers al veel gedaan en zelfs de sloop van de vloer is reeds gestart.
Hieronder een aantal beelden, deze spreken voor zich. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet, we zien jullie graag weer terug!

    

    

Kort verslag inloopavond 17-2-2020

De renovatie van de binnenzijde van de kerk is aanstaande. Van 16 maart tot en met 18 juli zal de kerk een aantal veranderingen ondergaan. Hieronder volgen een aantal van de belangrijkste werkzaamheden:

  • De vloer zal geïsoleerd worden en op de dekvloer zal een vloertegel aangebracht gaan worden. In de vloer wordt vloerverwarming aangebracht.
  • Op dit moment is ventilatie de grootste uitdaging. Op het moment van schrijven is hier nog geen besluit over genomen.
  • De verhoging van het liturgisch centrum, zoals ook al getekend in de originele tekening voor de bouw in 1953, zal gerealiseerd worden
  • Het stucwerk zal vervangen worden door een ademende stuclaag. Met deze ingreep hopen we het loslaten van het stucwerk te kunnen voorkomen.
  • De raampartijen zullen grijs worden en de muren wit. Tevens worden er nieuwe gordijnen aangebracht met elektrische bediening.
  • De kerk wordt door de firma Vermeulen voorzien van LED verlichting. Hij heeft veel ervaring op het gebied van kerken. Voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op lichtendekerk.nl
  • Om de symmetrie van de kerk in stand te houden komen er twee schermen voorin de kerk. Ook wordt de geluidsinstallatie vernieuwd en komt er een vaste positie voor cameraopnames. De werkzaamheden met betrekking tot geluid en beeld worden gedaan door de firma HGT uit Veenendaal.


Planning
In de planning wordt uitgegaan van een laatste dienst op 15 maart en de eerste dienst na de renovatie op 19 juli. Op 16 maart wordt direct gestart met het inpakken van het orgel en zullen vrijwilligers die week de banken en radiatoren verwijderen en afvoeren.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Huib Spies: 06-46792046 of 0344-642433, alle hulp is welkom.

Financiën
Er wordt gestreefd naar een maximaal kostenplaatje van €400.000 en dit zal een uitdaging zijn. Op dit moment is er €300.000 binnen door giften, acties (o.a. de veiling) en er was het restant van de voorzetramen. Er worden subsidies aangevraagd en plannen gemaakt voor het inzamelen van fondsen. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om via de rekening van de kerkrentmeesters, NL63 RABO 0347 9012 55, geld over te maken voor de renovatie. Ook de webshop op de site biedt de mogelijkheid om via iDeal geld te doneren.

Kerkdiensten
De diensten in deze periode zullen zijn in de Petrakerk te Ochten. De Gereformeerde Gemeente zal de morgendienst vervroegen naar 9.30 uur, waarna de Hervormde Gemeente om 11.45 uur de dienst kan aanvangen. Er zal in eerste instantie gewerkt gaan worden met parkeerwachten en ook in de kerk zult u de eerste weken wegwijs gemaakt worden. In de kelder van de kerk kunt u uw fiets stallen.

Kinderopvang, zondagsschool en kindernevendienst
Van de leiding wordt verwacht dat ze om 11.30 uur aanwezig zijn om één en ander af te kunnen stemmen. Zowel de oppas, zondagsschool en de nevendienst zullen plaats hebben in de kelder van de kerk. Hier is voldoende ruimte. Uiteraard zijn wij dankbaar dat dit alles mogelijk gemaakt wordt door de Gereformeerde Gemeente en we vragen dan ook om de ruimtes net zo achter te laten als we ze gevonden hebben. Alvast dank voor de medewerking.

Communicatie
We hopen u via de kerkbode en de site op de hoogte te houden van de renovatie en eventueel ander nieuws. Mochten er vragen zijn, dan kunt u deze persoonlijk stellen aan de kerkrentmeesters of een bericht sturen via het contactformulier.