Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

25 januari 2021

Onder de video vindt u de Bijbelteksten en gebedspunten.


Lezen
Genesis 12 vers 1-4, Johannes 1 vers 35-51


Gebed
Jezus Christus,
U zoekt ons en biedt ons uw vriendschap aan.
U leidt ons steeds meer naar een leven zoals U dat hebt bedoeld.
Leer ons vol vertrouwen te geloven
en antwoord te geven op uw oproep,
leer ons als nieuwe mensen te leven
en getuigen te worden van uw tederheid voor de wereld.


Bid ook voor…
> Mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen en zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.
> Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te getuigen van Gods liefde op een andere plek.