Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

26 januari 2021

Onder de video vindt u de Bijbelteksten en gebedspunten.


Lezen
Johannes 15 vers 4, Lucas 2 vers 41-52


Gebed
Heilige Geest,
laat ons Christus in ons hart ontvangen
en koesteren als het geheim van Gods liefde.
Voed en verrijk ons gebed.
Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.
Maak uw daden zichtbaar door ons heen,
zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.


Bid ook voor…
> Jezelf. Dat je in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
> Mensen in je eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van je verbondenheid met Christus.