Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

27 januari 2021

Onder de video vindt u de Bijbelteksten en gebedspunten.


Lezen
Johannes 13 vers 1-14, Kolossenzen 3 vers 12-14


Gebed
God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus
en door onze broeders en zusters.
Open onze harten,
zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.
Schenk ons samen als één lichaam te leven,
zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.


Bid ook voor…
> Voor jouw geloofsgemeenschap, dat jullie elkaar en anderen mogen dienen,
zoals ook Jezus dat deed.
> Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar
elkaar.