Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

28 januari 2021

Onder de video vindt u de Bijbelteksten en gebedspunten.


Lezen
Romeinen 8 vers 26-27


Gebed
God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus
en door onze broeders en zusters.
Open onze harten,
zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.
Schenk ons samen als één lichaam te leven,
zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.


Bid ook voor…
> Christenen die vervolgd worden om hun geloof en organisaties die hen helpen (b.v. Open Doors).
> Christenen die niet samen kunnen komen.
> Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
> Vergeving van hetgeen niet goed gaat door onze zwakheid.
> Mensen/wij die zwak zijn hun leven in Gods hand leggen en weten van vergeving.
> De werking van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven, de gemeente, de wereld zodat we vrucht mogen dragen.
> Bid voor niet christenen dat door de werking van de Heilige Geest zij Jezus mogen leren kennen.
> Het zendings- en evangelisatiewerk.