Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

29 januari 2021

Onder de video vindt u de Bijbelteksten en gebedspunten.


Lezen
Genesis 18 vers 1-5, Marcus 6 vers 30-44


Gebed
Jezus Christus,
maak ons bewogen met de mensen om ons heen.
U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden.
U bent daar altijd al,
in uw ontferming hebt U hen al ontvangen.
Spreek tot hen door onze woorden,
steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten.


Bid ook voor…
> Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
> Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.