Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

30 januari 2021

Onder de video vindt u de Bijbelteksten en gebedspunten.


Lezen
Johannes 13 vers 34-35, 1 Korintiërs 1 vers 10-13, Johannes 17 vers 20-23


Gebed
Heilige Geest,
levendmakend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons.
Vernieuw onze passie voor eenheid,
zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,
één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.


Bid ook voor…
> Je eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
> Jezelf, dat je oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.