Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. -- Romeinen 6:23
Open Doors-dag 2020
U kunt al inschrijven voor de Open Doors-dag op zaterdag 7 november 2020.
Van harte welkom!

Om in te schrijven klikt u op één van de volgende opties:
Open Doors middag 2020
Open Doors avond 2020