Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. -- Nehemia 8:10