Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Tienerclub

Tienerclub Choice en Spirit.

Met Tienerclub organiseren we op vrijdag gezellige avonden voor jongeren vanaf voortgezet onderwijs, in ‘het Baken’. We hebben hiervoor twee groepen: de Choice-groep, dat zijn de jongeren die naar klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs gaan. En de Spirit-groep, dat zijn de jongeren vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs en hoger. Tijdens de avonden is er tijd voor opening met gebed en een overdenking. Ook is er ruimte om elkaar te ontmoeten, gezellig te kletsen, poolen, tafelvoetbal, frituurpan etc. Wekelijks is er een ander hoofdprogramma.

Wat we gaan doen, delen we op tijd via de App-groepen van Choice en Spirit én op de beamer bij de mededelingen vooraf aan de kerkdienst.  Ook is er een ouder appgroep waar we het programma delen.
Het Baken is op vrijdag vanaf 19.15 uur open, de avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur (Choice) of 22.00 uur (Spirit). Bij sommige programma’s wijken de tijden af en zullen we dat vooraf doorgeven.

Deelname is geheel kosteloos, wel is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen in het collectebusje op de bar of een vrijwillige bijdrage over te maken naar de rekening van het Jeugdwerk, NL35 RABO 0347 9044 75. Van harte aanbevolen, maar zeker niet verplicht!

Na de zomervakantie worden de nieuwe data gedeeld voor het seizoen 2024 / 2025.

Wil je graag opgenomen worden in de groepsapp, geef dat dan door aan:
Wilbert van Ommeren 06 13 95 01 50 of Bert van Dijk 06 22 95 49 90

Wil je een vriend(in) meebrengen? Doen! Van harte welkom!

See you.
Team Tienerclub

Login