Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Bijbelkring

In het winterseizoen vind de Bijbelkring plaats. Elk seizoen leren we over het thema van de HGJB.

De te bespreken stukken worden aan allen die reeds kwamen toegemaild. Wie geen mail heeft, vindt een en ander in de lectuurbakken van de kerk en Het Baken. Nieuwe mailadressen graag aan de pastorie gemaild, dat vergemakkelijkt de verzending.

De data en tijden vind u in het seizoen in de agenda op de website.

Login