Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Ochten helpt Gramsh

kerkgramsh  kerkgramsh1

Goed voor elkaar

                    Ochten helpt Gramsh


Met deze Slogan wil de kerk in Ochten een kerk in Albanië helpen die het financieel zwaar heeft. En zo gastvrij omzien naar andere broeders en zusters.

Albanië

Albanië is een klein bergland op de Balkan. Tot 1991 was het een van de meest gesloten landen ter wereld als gevolg van een communistische dictatuur.

Hoewel het land na 1991 snel aan het ontwikkelen en moderniseren is, heeft het communisme diepe sporen achtergelaten. Schrijnender daarbij is dat de extreme rijkdom en extreme armoede nu naast elkaar staan. Zo rijden in de hoofdstad Tirana de meest dure auto’s in de straten, terwijl in vodden gehulde bedelaars toekijken. Nog steeds leeft 25% van de bevolking onder de armoedegrens.

Sinds 1991 is het land weer een democratie en is er gelukkig weer vrijheid van Godsdienst en zijn er kerken gesticht. Sinds die tijd leerden ruim 10.000 Albanezen Christus kennen. Dit houdt echter in dat van de 3,6 miljoen Albanezen 99,7% Jezus Christus nog niet kent! Een deel van de Albanezen noemt zich Grieks Orthodox, een ander deel ziet zichzelf als moslim.

Christendom in Albanië

In 1967 werd Albanië uitgeroepen tot eerste atheïstische staat van de wereld. Alle religies werden verboden. Nadat het land in 1991 weer open ging, was het belangrijk voor de mensen om in materieel opzicht te groeien. Er werd veel humanitaire hulp geboden en het evangelie werd er verteld. Het zijn vooral de kinderen en jongeren die tot geloof komen. Armoede en werkeloosheid drijven echter veel van deze jongeren naar het buitenland of naar grotere steden. Zo komt het vaak voor dat jongeren tot geloof komen en dan na een of twee jaar uit Albanië vertrekken. Het is daardoor voor Albanese kerken, met name voor kerken buiten de grote steden heel moeilijk een stabiel en volwassen gemeenschap te worden.

Inmiddels bijna 20 jaar later zijn er Albanese voorgangers en de kerk zou zichzelf moeten kunnen bedruipen. Maar mensen in Albanië zijn over het algemeen arm en niet in staat om een kerk te onderhouden.

Wij als Hervormde kerk in Ochten willen graag zo’n kerkelijke gemeente helpen. Er is gekozen voor de kerk in Gramsh.

Daarom: Goed voor elkaar, Ochten helpt Gramsh.

Gramsh is een klein stadje in het midden van Albanië, met ongeveer 12.000 inwoners. In de omliggende 99 dorpen wonen nog eens 25.000 mensen. In Gramsh staat een kleine kerk. In de afgelopen 15 jaar konden hier 120 mensen gedoopt worden. Hiervan wonen echter nog maar 25 in Gramsh en in een paar van de afgelegen dorpen wonen nog enkele christenen.

Werkgroep 

In juli 2009 is er een groep jongeren uit Ochten naar Gramsh geweest om daar de handen uit te mouwen te steken door o.a de kerk op te knappen en daadwerkelijk te helpen het evangelie uit te dragen.

Er zijn allerlei werkzaamheden uitgevoerd zoals; het renoveren van het dak en het plaatsen van een keuken. Ook wilden we met de kerkleiding optrekken om zo met elkaar een band op te bouwen en hen te helpen met evangeliseren in de omliggende dorpen. Voor de stad zelf werden er speeltoestellen gekocht en het benodigde materiaal werd op transport gezet. De groep kwam meerdere keren bij elkaar om dingen door te spreken. Een sketch werd ingestudeerd, kinderspelen werden bedacht en als laatste de koffers gepakt.

We keken ernaar uit om naast het dienen van de gemeente in Gramsh elkaar als groep te leren kennen en samen te ontdekken wie Jezus is in ons leven. En van Hem te getuigen naar de mensen om ons heen. Met elkaar hebben we een geweldige tijd achter de rug, waar het lijflied ‘stromen van zegen’ goed bij aansloot. Dit lied werd dan ook vele malen gezongen tijdens de 2 weken. Tijdens het klussen, het evangeliseren en het vermaken van de kinderen ontvingen we steeds weer stromen van zegen. We vormden, samen met de gemeenteleden een geweldige groep. Samen hebben we bergen werk verzet. Er zijn veel foto’s en filmfragmenten gemaakt.

 kerkgramsh2

Laat uw licht schijnen:

Ook Gramsh wil een zendende gemeente zijn. Naast het evangeliseren in de eigen omgeving is er vanuit Gramsh ook een zendingsechtpaar gegaan naar Kosovo. Dit Albanese echtpaar Loli en Juli Brazdhi is heel actief met kinderwerk en evangelisatie in Gjakova en Rrugova. De gemeente in Gramsh kan hen helaas niet financieel onderhouden. Wel kunnen ze hen praktisch helpen door voor hen te bidden en ze met regelmaat op te zoeken om te ondersteunen. Er is een uitwisseling geweest door de beide gemeentes. Toch was er geen concrete ondersteuning voor Loli en Juli. Daarom worden ze nu ondersteund door mensen uit Nederland. Waaronder ook gemeenteleden uit Ochten. Er blijft iedere maand nog een tekort, daarom zoeken wij nog sponsors die iedere maand een kleine bijdrage willen geven. Uw hulp is van harte welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Diaconie.

Login