Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Beheer, kosters, vrijwilligers

Beheerster Het Baken

Het gebruik van Het Baken dient vooraf altijd gemeld te worden bij de beheerster. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het schoon en ordelijk achterlaten van de gebruikte ruimte. Tevens dienen de gebouwen na gebruik afgesloten te worden.

Jannie Vink is de beheerster van Het Baken. De beheerster zorgt er voor dat alle gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de diverse ruimtes. Voor alle vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Jannie Vink, telefoon: 0344-642292.

Kosters

Onze gemeente heeft vier kosters, die volgens rooster zorg dragen voor de voorbereidingen rond de erediensten. De vier kosters zijn M. van den Berg, D. van den Berg, J. Lodder en K. Willemsen. M. van den Berg treedt op als contactpersoon ( tel. 0344-644740).

Organisten

Voor de begeleiding van de samenzang telt onze gemeente een drietal organisten, namelijk Adriaan van der Linden, Wim van Manen en Teun Vlastuin. Adriaan van der Linden maakt de roosters voor de speelbeurten en hij treedt op als contactpersoon (tel 0488-441838).

Hulpverlening

Eerste Hulp bij Erediensten

Het college van kerkrentmeesters heeft besloten dat in de diensten die plaatsvinden in onze kerk het duidelijk moet zijn wie verpleegkundige eerste hulp mag en kan verlenen bij calamiteiten. Het leek ons wijs een coördinator te vragen om dit te gaan opzetten. Wij zijn dankbaar dat we in de persoon van Stijn van Osenbruggen deze coördinator hebben gevonden.

Vanaf september 2009 is een rooster opgesteld, waarbij op een vaste plaats in de kerk een plaats wordt gereserveerd voor een gemeentelid met verpleegkundige vaardigheden. Dit kan iemand zijn met het EHBO-diploma, een verpleegkundige uit het ziekenhuis, een assistente van een huisarts enz. Op die vaste plaats zal een hesje in de bank liggen die bij een calamiteit kan dienen als herkenning.

Stijn van Osenbruggen regelt het benodigde rooster en zal in geval het nodig is de gemeenteleden met verpleegkundige vaardigheden van informatie voorzien. Hij geeft dit rooster tevens aan de koster.

Indien u zich door dit bericht geroepen voelt en mee wilt draaien in het rooster Eerste Hulp bij Erediensten kunt u zich opgeven bij Stijn van Osenbruggen (0344-642369). Als u vragen heeft kunt ook contact met hem opnemen.

AED

In Het Baken hangt een AED. De AED is een apparaat dat kan worden gebruikt indien mensen een hartstilstand krijgen. Er zijn diverse mensen binnen onze kerk die dit apparaat zonder problemen kunnen bedienen. Alle kosters en ook onze beheerder Jannie Vink hebben instructie gehad om de AED te kunnen bedienen. Laten we hopen deze AED nooit nodig te hebben en ingeval wij hem nodig hebben dat dit mag bijdragen aan de redding van een leven.

Vrijwilligers

Veel vrijwilligers verrichten werkzaamheden voor onze kerkelijke gemeente. Voor o.a. het periodiek schoonmaken van Het Baken, het onderhouden van de tuin bij de kerk en voor het onderhoud van de begraafplaats zetten zich diverse vrijwilligers in. Daarnaast zijn er voor verschillende andere activiteiten diverse gemeenteleden actief. U allen willen wij hierbij bedanken en hopen op u een beroep te kunnen blijven doen.

Login