Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. -- Kolossenzen 2:6-7

Contactpersoon

Positie:
Ds. C.D. Zonnenberg

Contactformulier

E-mail verzenden
(optioneel)