En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. -- 1 Tessalonicenzen 5:23-24

Contactpersoon

Positie:
Dhr. K.P.E. Leenman

Contactformulier

E-mail verzenden
(optioneel)
Openluchtsamenkomst 2019