Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten
Categorie: Opnamen Kerkdiensten

mp30 Ochtenddienst 2 februari 2014 - Ds. Jonkman Download
mp31 Ochtenddienst 26 janauri 2014 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp32 Avonddienst 26 janauri 2014 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp33 Avonddienst 19 januari 2014 - Ds. L. Hak Download
mp34 Ochtenddienst 19 januari 2014 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp35 Ochtenddienst 12 januari 2014 - Dhr. D.C. Brinkman Download
mp36 Avonddienst 12 januari 2014 - Ds. N. Zeeman Download
mp37 Avonddienst 5 januari 2014 - Ds. T. Cammeraat Download
mp38 Ochtenddienst 5 januari 2014 - Ds. H. Jongerden Download
mp39 Avonddienst 24 december 2013 - Kerstfeest van de zondagschool Download
mp310 Avonddienst 25 december 2013 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp311 Ochtenddienst 25 december 2013 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp312 Ochtenddienst 1 januari 2014 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp313 Ochtenddienst 26 december 2013 - Ds. Van Roest Download
mp314 Avonddienst 29 december 2013 - Ds. Verkuil Download
mp315 Ochtenddienst 29 december 2013 - Ds. G.D. Hoff Download
mp316 Ochtenddienst 22 december 2013 - Ds. T. Cammeraat Download
mp317 Ochtenddienst 15 december 2013 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp318 Avonddienst 15 december 2013 - Ds. C.D. Zonnenberg Download
mp319 Avonddienst 22 december 2013 - Ds. C.D. Zonnenberg Download

Login