Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21
Overzicht Overzicht Zoeken Zoeken
Overzicht
De Kerkbode (inclusief archieven) en de weekbrieven zijn vanwege privacywetgeving alleen beschikbaar voor gemeenteleden, log in om deze te benaderen.
Ziet u na inloggen nog geen Kerkbodes of weekbrieven neemt u dan contact op met de webbeheerder.

Aantal categorieën: 2
bible.png Opnamen Kerkdiensten Bestanden: 482
audio.png Speciale opnamen Bestanden: 55